Language:


Tingimuste kaart

Nõua projektiklassi
Märgi see valik, kui soovid, et kõik Projektid kuuluksid Klassidesse.

Nõua projektile ja objektile sama koodi
Märgi see valik, kui soovid, et igale Projektile sisestataks Objekt, mis kannab Projektiga sama koodi. See tähendab, et igale Projektile on võimalik sisestada ainult üks, selle Projekti Objekt.

Kui see valik on märgitud, tuleb iga uue Projekti jaoks luua uus Objekt. Seda saad teha Projekti Operatsioonide menüü käsklusega Koosta objekt Selline Objektide kasutamine võimaldab jälgida Finantsis iga Projekti tulusid ja kulusid väga täpselt..
Kui kasutad sseda valikut, ära sisesta Objekte Projektiklassidele.

Kontrolli objektide vastavust projekti klassile
Märgi see valik, kui soovid, et programm jälgiks, et Projektil ja selle Klassil kasutataks samu Objekte.

Ostuarved/Kulutused: Ostuhind artiklikaardilt
Ostuarvetest ja Kulutustest Projektikannete koostamisel võidakse Ostuhind võtta kas Ostuarvelt/Kulutuselt või Artiklikaardilt. Kui soovid, et kasutataks ostuhinda Artiklikaardilt, märgi see valik. See mõjutab müügikattearvutusi ning kehtib aja, ostude ja materjalide puhul.

Pane tähele, kui see valik on märgitud, ning Artiklikaardil Ostuhinda määratud ei ole, on Projektikandel Ostuhinnaks null.

Kreeditarved muudavad projektikandeid
Projektikannetest koostatakse Arved kasutades hooldusfunktsiooni Koosta projektiarved. Igast Projektikandest koostatakse Arve ainult üks kord: kui Projektikandel on Arve number, sellest enam Arveid ei koostata.

Kui Projektiarve krediteeritakse, soovid selle asemele tõenäoliselt samast Projektikandest uue Arve koostada. Selleks tulb projektikandelt kõrvaldada eelmise Arve number. Seda võid teha käsitsi või seadistada programmis nii, et Arve krediteerimisel eemaldatakse selle number Projektikandelt automaatselt.

Märgi antud valik, kui soovid, et Projektikanded muudetaks automaatselt. Kreeditarve kinnitamisel eemaldatakse Arve number kõigilt Projektikannetelt. Osalise Kreeditarve puhul eemaldatakse Arve number kõigilt Projektikannetelt, mille põhjal algne Arve koostati.

Ainult üks pakkumine projekti kohta
Projekti kohta koostatavate Pakkumiste arv ei ole piiratud. Kui soovid seda piirata ühele Pakkumisele, märgi antud valik.