Language:


Hinnakirjad

See aruanne, mida näed Hindade ja Müügitellimuste moodulis ning Müügireskontros, võimaldab trükkida välja Hinnakirja. Aruande võid salvestada ka failina nt oma reklaammaterjalidele lisamiseks. Selleks määra kõigepealt, mille kohta aruannet soovid, nagu kirjeldatud allpool. Seejärel märgi Meedia-valikutest akna allosas Fail. Kliki [Käivita] aruande käivitamiseks, anna failile nimi ja määra, kuhu see salvestatakse.

Jäta kõik väljad tühjaks, kui soovid aruandesse kaasata kõik Hinnakirjad. Kui soovid aruannet piiritleda, täida väljad nagu kirjeldatud allpool.
Artikkel
Ctrl-Enter    Artiklite register
Vahemik    Tähestikuline
Võid tellida aruande teatud Artikli kohta.

Klass
Ctrl-Enter    Artikliklasside register, Müügireskontro
Vahemik    Tähestikuline
Võid tellida aruande teatud Klassi kuuluvate Artiklite kohta.

Kui määrad nii Artiklite kui Artikliklasside vahemiku, kaasatakse aruandesse vaid need Artiklid, mis kuuluvad valitud Artikliklassidesse.

Hinnakiri
Ctrl-Enter    Hinnakirjade register, Hindade moodul
Määra, millised Hinnakirjad trükitakse.

Vaikimisi trükitakse kõik Artiklid (või kõik valitud Artiklite või Artikliklasside vahemikku kuuluvad Artiklid) sõltumata sellest, kas need kuuluvad valitud Hinnakirja. Hind võetakse vastavalt Hinnakaardilt või kasutatakse baashinda Artiklikaardilt.

Kui soovid, et trükitaks ainult need määratud vahemiku Artiklid, mis kuuluvad ka valitud Hinnakirja, märgi allpool valik Ainult selle hinnakirja artiklid.

Jäta see väli tühjaks, kui soovid trükkida Artiklite baashinnad Artiklikaartide 'Hindade' kaardilt.

Keel
Ctrl-Enter    Keelte seadistus, Üldine moodul
Sisesta Keele kood, kui soovid, et Hinnakirjas esitataks Artiklite nimetused mingis muus keeles (vastavalt tõlkele Artiklikaardi 'Tekstide' kaardilt). Kui Artiklikaardil selle Keele jaoks tõlge puudub, võetakse nimetus Artiklikaardi päisest.

Esitus
Nende valikutega määra aruande kuju.
Väline
Selle valikuga trükitakse Artiklite müügihinnad, koodid ja nimetused.

Sisene
Selle valikuga trükitakse Artiklite müügihinnad, ostuhinnad, müügikatte summa ja protsent.
Hinnad koos KM-ga
Märgi see valik, kui soovid, et aruandes esitataks hinnad koos käibemaksuga. See valik kehtib ainult Välise Hinnakirja kohta.

Hinnad ilma KM-ta
Märgi see valik, kui soovid, et aruandes esitataks hinnad ilma käibemaksuta. Kui märgid mõlemad valikud, esitatakse aruandes hinnad nii käibemaksuga kui ilma. See valik kehtib ainult Välise Hinnakirja kohta.

Ainult saldoga artiklid
Märgi see valik, kui soovid Hinnakirjas näha vaid selliseid Artikleid, millel on positiivne laosaldo.

Ainult selle hinnakirja artiklid
Vaikimisi trükitakse kõik Artiklid (või kõik valitud Artiklite või Artikliklasside vahemikku kuuluvad Artiklid) sõltumata sellest, kas nad kuuluvad valitud Hinnakirja. Hind võetakse vastavalt Hinnakaardilt või kasutatakse baashinda Artiklikaardilt.

Kui soovid, et trükitaks ainult need määratud vahemiku Artiklid, mis kuuluvad ka valitud Hinnakirja, märgi see valik.

Korruta kursiga (valuuta hinnakirjalt)
Kui tegemist on Valuutahinnakirjaga, mille hindasid soovid näha kohalikus Valuutas konverteerituna hetke kursi alusel, märgi see valik.

Järjestus
Aruande saad järjestada Artikli koodi, klassi või nimetuse järgi.