Language:


Mõisted

Käesolevas peatükis ja Projektiarvestuse moodulis kasutatakse järgmisi mõisteid:
Aeg
Teenusartiklid tähistavad Projektiarvestuse moodulis töödele kulunud aega. Erinevad tööd (nt eelanalüüs, paigaldamine, koolitus) tähistatakse erinevate Artiklitega, millel võivad olla erinevad hinnad.

Projektile kulunud aeg registreeritakse Ajatabelites ja Tegevustel (kui töid teostaf firma enda personal) või Ostuarvetel ja Kulutustel (kui tööd ostetakse alltöövõtjalt).

Müügitellimuste kaudu aega registreerida ei saa.

Materjalid ja ostud
Tavalised Artiklid tähistavad Projektiarvestuse moodulis kasutatud materjale ja tehtud oste. Materjalide puhul tuleb Artikli 'Hinna' kaardil märkida linnuke ‘Käsitle Artiklit projektil materjalina’. Materjalideks ja ostudeks on erinevad tooted ja teenused, mis on Projekti valmimiseks vajalikud. Nt sõidu- ja postikulud, kontoritarbed jne.

Materjalid ja ostud saab Projektiga siduda Ajatabelites (selleks peab Projektiartiklite käsitlemise seadistuses olema märgitud valik ‘Luba tavalisi artikleid ajatabelites’), Ostuarvetel ja Kulutustel. Tegevusi selleks kasutada ei saa.

Materjalide ja ostude erinevuseks on see, et vastavalt Projektiartiklite käsitlemise seadistusele saab oste sisestada Projektieelarvest koostatud Müügi- ja Ostutellimustele, materjale aga mitte.

Laoartiklid
Kui Projekti raames tuleb ka Laost kaupu lähetada, tuleb koostada Müügitellimus ning sellest Lähetus. Sellega tagatakse, et laoseisud muudetakse korrektselt ning Finantsi koostatakse vajalikud kulukanded. Müügitellimusele tuleb märkida Projekti kood. Kui Klient Laoartikli tagastab, registreeritakse see Tagastatud kaupade registris nagu tavaliselt.

Kui soovid Projekti raames Laoartikleid kasutada, märgi Projektiartiklite käsitlemise seadistuses valik ‘Laoartiklite kasutamine ainult müügitellimustel’.

Struktuurartiklid
Projektiarvestuses käsitletakse Struktuurartikleid Laoartiklitena. Seega kehtivad Struktuurartiklit kasutamisel eelmises lõigus toodud reeglid.