Language:


Koosta viivisarved

Selle funktsiooniga koostatakse Arvete registrisse Viivisarved Arvetele, mille tasumisega on üle tähtaja viivitatud. Need Arved ei ole kinnitatud ning neid on võimalik muuta või kustutada. Kui tahad neid enne koostamist näha, telli enne antud funktsiooni käivitamist Viivisarvete koostamise aruanne.

Viivisarvetele saad kirjeldada omaette numbriseeria. Kui soovid seda võimalust kasutada, määra see numbriseeria Üldise mooduli seadistuses Numbriseeriad vaikimisi. Vastasel juhul kasutatakse Viivisarvete puhul esimest Numbriseeriat seadistusest Numbriseeriad - Arved.

Viivisarvete koostamiseks peab olema täidetud rida eeltingimusi:

  • Viivise seadistuses peavad olema määratud õiged viivisetingimused.

  • Artiklite registris peab olema Viivise Artikkel ja vajadusel ka Viivise lisatasu Artikkel. Kui soovid kasutada Viivise ja Viivise lisatasude jaoks spetsiaalseid Müügikontosid, määra need Artiklikaartidel.

  • Klientidel, kellele soovid Viivisarveid koostada märgi Kliendikaardi Tingimuste kaardil valik Viivis. Kui sellistel Klientidel on Arveid, mille eest Sa ei soovi viivist arvestada, saad selle ära keelata, märkides konkreetsel Arvel valiku Ära arvesta viivist.

Arved perioodis
Ctrl-Enter    Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
Viivist arvestatakse tasumata Arvete eest, mille kuupäev jääb siin määratud vahemikku.

Klient
Ctrl-Enter    Kontaktide registris
Range Reporting    Tähestikuline
Sisesta Kliendi number (või kooloniga eraldatud numbrivahemik), kellele soovid Viivisarveid koostada.

Kliendiklass
Ctrl-Enter    Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
Kui soovid koostada Viivisarveid teatud Klassi kuuluvatele Klientidele, sisesta Kliendiklassi kood.

Müügimees
Ctrl-Enter    Isikute register, Üldine moodul
Kui soovid koostada Viivisarveid teatud Müügimehe Arvetele, sisesta siia selle Müügimehe initsiaalid.

Periood: Alates, Kuni
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Periood, mille kohta Viivisarved koostatakse. Vaikimisi sisestub eelmine kuu. Kuupäevade vahemikku võid vajadusel muuta.

Kui Viivise seadistuses Kui Viivise seadistuses on määratud, et Viivisarved koostatakse tähtaja ületanud, veel laekumata Arvetele, arvestatakse viivist kõikide üle aja läinud Arvete eest. Kui samas seadistuses on Arvutusmudeliks Arve kp. % * päevade arv või Hetke % * päevade arv, arvestatakse intressi selle perioodi iga päeva kohta eraldi. Kui aga Arvutusmudeliks on Seadistatud kindel % võlasummast, arvestatakse intressi vaid kord iga tähtaja ületanud Arve eest.

Kui aga on määratud, et Viivisarved koostatakse tähtaja ületanud, juba laekunud Arvetele, arvestatakse intressi vaid antud perioodil tasutud üle aja läinud Arvete eest. Kui Arvutusmudeliks Arve kp. % * päevade arv või Hetke % * päevade arv, arvestatakse intressi iga tähtaja ületanud päeva kohta eraldi. Kui aga Arvutusmudeliks on Seadistatud kindel % võlasummast, arvestatakse intressi vaid kord iga tähtaja ületanud Arve eest.

Viivisarve kp
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Sisesta kuupäev, millega Viivisarved registreeritakse. Kui kuupäeva pole sisestatud, antakse Viivisarvele käesolev kuupäev.

Näita viivisarvetel perioodi
Märgi see valik, kui soovid, et valitud periood (väljadel Alates/ Kuni) sisestuks ka Viivisarvetele.
Kui Viivisarve kohta on vaja koostada Kreeditarve, ei saa seda teha tavalisel viisil, kopeerides alusarvet ning muutes sellel Tasumistingimust. Selle asemel toimi järgmiselt:
  1. Sisesta Arvete registrisse uus Arve. Ära tee koopiat Viivisarvest.

  2. Sisesta Klient ja Tasumistingimuseks Kreeditarve.

  3. Tabeli esimesele reale ilmub tekst Kreedit arvele. Sisesta krediteeritava Arve number, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni tasumata Arvete nägemiseks.

  4. Sisesta viivise ja viivisarve lisatasu Artiklid koos sobivate summadega. Need Artiklid peavad olema samad, mis Viivise seadistuses.

  5. Kontrolli ja kinnita Arve.