Language:


List all adds

Kaitse oma investeeringuid uuenduste kasutuselevõtmisel

Saamaks uutest funktsioonidest suurimat kasu ja säilitamaks samal ajal olemasolevatest parimaid, nõuab hästi planeeritud projekti. Meie konsultandid kasutavad struktureeritud lähenemist, mis hõlmab:
-    senitehtud juurutuse analüüsi, selget ajakava ja ülevaadet versiooniuuenduse protsessist;
-    kontrolli, et kliendispetsiifilised lahendused ning ühendused teiste süsteemidega on uuendatud ja toimivad ootuspäraselt;
-    soovitud uue versiooni põhifunktsioonide testimist;
-    töötajatele uute funktsioonide tutvustamist, vajadusel koos klassikoolitusega;
-    abi uue tarkvaraversiooni ja uuendatud kohanduste juurutamisel ja kasutuselevõtmisel;
-    vajalike aruannete tulemuste kontrollimist, et testida versiooniuuenduse tulemuslikkust.

Selline lähenemine:
-    annab uues tarkvaraversioonis sisalduvate uute funktsioonide tõttu lisanduvad eelised;
-    tagab koolitatud töötajad, kes oskavad neid eeliseid kasutada;
-    kindlustab meelerahu, et olemasolev funktsionaalsus toimib ootuspäraselt ja et andmed on kaitstud;
-    vähendab riski, et igapäevased tööprotsessid saavad versiooniuuendusest häiritud.