Language:


Artikliklassifikaatorid ja Artikli Ctrl-Enter valikaken

Tellimustele, Arvetele, Laosissetulekutele ja muudele kaartidele Artiklite lisamiseks võid kasutada Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Valides Artikli väljal Ctrl-Enter (Windows ja Linux) või ⌘-Enter (Macintosh), avaneb nimekiri, kust saad valida soovitud Artikli.

Nimekirja saad järjestada nii, et leiaksid kergesti vajaliku Artikli ning samuti määrata, et vaikimisi kasutataks alati sama järjekorda.

Kui Sinu andmebaasis on palju Artikleid, saad Artikliklassifikaatoritega panna paika sellise Ctrl-Enter nimekirja struktuuri, millest on kõige rohkem abi Artikli valikul. Toimi järgmiselt:

 1. Mõtle läbi ja kirjelda sellised Artikliklassifikaatorid, mis teeksid Artiklite valiku võimalikult lihtsaks. Ülaltoodud Artikliklassifikaatorite sirvimisaknas rakendatakse järgmist hierarhiat:

  Klassifikaatorite hierarhia pannakse paika Peaklassifikaatori välja kaudu. Madalama tasandi Klassifikaatoril näita seal temast otseselt kõrgemal tasandil seisev Klassifikaator.

  Näites on kõrgeima tasandi Klassifikaatoriks “MAIN”: jäta sellisele Klassifikaatorile Peaklassifikaator määramata:

  Klassifikaatoril “MAIN” on neli alam-Klassifikaatorit: “Radios”, “Recorders/Playback Devices”, “Record Decks/Accessories” ja “Speakers”. Nendel Klassifikaatoritel näidatakse Peaklassifikaatori väljal ülem-Klassifikaator “MAIN”:

  Klassifikaatoril 1 (“Radios”), on omakorda kaks alam-Klassifikaatorit: “Transistor Radios” ja “Tuners”. Nendel on Peaklassifikaatori väljal näidatud nende otseselt ülalseisev Klassifikaator koodiga 1:

  Pane samadel alustel paika kogu Artikliklassifikaatorite struktuur.

 2. Kui kõik Artikliklassifikaatorid on kirjeldatud, määra need Artiklitele ('Hindade' kaardi Klassifikaatorite väljal). Igale Artiklile saad anda mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit. Artiklitele saad anda iga tasandi Klassifikaatoreid.

  Igal Artiklil peab olema vähemalt üks Klassifikaator: ilma Klassifikaatorita Artikleid uues Ctrl-Enter valikaknas ei näidata.

 3. Määra vaikimisi kasutatav Klassifikaator. Seda Klassifikaatorit kandvaid Artikleid näed esmalt Artikli Ctrl-Enter valikaknas. See vaikimisi Klassifikaator määratakse Laomooduli Laoseadistustes väljal Aseta artikli klassifikaator:

  Kui väli Aseta artikli klassifikaator sisaldab väärtust, avaneb Artikli väljalt Ctrl-Enteriga tavapärase valikakna asemel järgmine aken (joonisel on valikaken avatud Arvelt):

  Meie näites on vaikimisi Klassifikaatoriks kõige kõrgema tasandi Klassifikaator “MAIN”. Nii on vasakpoolse veeru pealkirjaks “MAIN??? ja üles on loetletud neli Klassifikaatorit “MAIN” kandvat teise tasandi Klassifikaatorit. Parempoolne Artiklite nimekiri on tühi, kuna ükski Artikkel ei kanna Klassifikaatorit “MAIN”.

  Kui on vaja leida teatud tüüpi kõlarit, tee topeltklõps vasakpoolses tulbas real “4 Speakers” ja avaneb järgmine aken:

  Vasakpoolne pealkiri on nüüd “4”, kõlarite Klassifikaatori kood. Vasakpoolne veerg on tühi, kuna antud Klassifikaatoril ei ole alam-Klassifikaatoreid. Parempoolses nimekirjas näed nelja Artiklit, mis kannavad antud Klassifikaatorit. Parempoolset tulpa saab järjestada ja sealt otsida nagu tavaliselt. Nagu tavalises Ctrl-Enter valikaknas saab siin koostada uusi Artikleid, klõpsates Uus või Koopia. Kui vajalik Artikkel on nimekirjas olemas, saab selle topeltklõpsuga Arvele lisada.

  Kõrgeima tasandi Klassifikaatori Peaklassifikaatoriks määramise kasu on selles, et Ctrl-Enter nimekirjas näeb vasakpoolses tulbas kõiki peamisi Klassifikaatoreid ning vajaliku Artikli leiab lihtsalt ja kiiresti.

  Teatud juhtudel on vaja Peaklassifikaatoriks määrata madalama tasandi Artikkel. Näiteks kannab parim müügiartikkel Klassifikaatorit “CASS”, mis tuleks nimetada Peaklassifikaatoriks. See on kolmanda tasandi Klassifikaator. Sellisel juhul on avanevas Ctrl-Enter nimekirjas vasakpoolse veeru pealkirjaks “CASS”. Vasakpoolne veerg ise on tühi, kuna Klassifikaatoril “CASS” alam-Klassifikaatoreid ei ole. Parempoolses nimekirjas on neli Artiklit, mis kannavad seda Klassifikaatorit:

  Kui otsitav Artikkel ei kanna Klassifikaatorit “CASS”, klõpsa Tagasi, millega liigud hierarhias ühe tasandi ülespoole (Klassifikaatorile “2 Recorders/Playback Devices”), või Üles, kui tahad näha kõrgeima tasandi Klassifikaatorit (Klassifikaator “MAIN”).