Language:


Kalendri avamine

Kalendris saad reserveerida töötajate aega ning analüüsida igaühe ajakasutust. Töötajad saavad vaadata üksteise Kalendreid, mille graafiline esitus annab hea ülevaate veel reserveerimata ajast ning võimaldab lihtsalt lisada uusi tööülesandeid. Kalendri Tegevuste kohta võib tellida erinevaid aruandeid (nt aruanded Isiklik kalender, Töötaja aja statistika ja Tegevused Periood), mis on head aja planeerimise ja analüüsi abivahendid.

Kalendri avamiseks klõpsa põhiaknas Kalender:

Avanenud aknas näed jooksvat kuud, eelmist kuud ja nelja järgmist kuud. Kuue kuu Kalender on üks HansaWorldi neljast Kalendri variandist: