Language:


Laekumata arved

Selle käsklusega eksporditakse kõik kinnitatud laekumata Arved. Seda faili võid kasutada uuele süsteemile üleminekul või finantsaasta alguses uue andmebaasi loomisel.

Väljale Faili kommentaar saad lisada failile kirjelduse (kuni 40 tähemärki). Seda teksti näed imporditavate failide nimekirjas imporditavate failide nimekirjas Üldises moodulis.

Faili importimisel uude andmebaasi sisestuvad Arved kinnitatud kujul, kuid Finantskandeid neist ei koostata (Finantsmoodulisse tuleb eraldi algsaldod sisestada). Kui märkisid enne ekspordi käivitamist valiku Koosta laekumised osaliselt laekunud arvetele, koostatakse kinnitatud Laekumised ka osaliselt tasutud Arvete laekunud summade kohta (taas ilma Kanneteta). Kui märgid selle valiku, pead määrama ka Tasumisviisi (kasuta vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), Laekumise kuupäeva ja esimese Laekumise numbri, mida uute Laekumiste koostamisel kasutatakse. Laekumistele antakse numbrid ekspordifunktsiooni käivitamisel, mitte siis, kui fail imporditakse. Veendu, et oled valinud sellise Esimese laekumise numbri, mis ei oleks juba uues andmebaasis kasutusel. Pea meeles, et ilma Ettemaksu numbrita Ettemakse uude andmebaasi ei viida.

Kui mõni summa on Valuutas, ära unusta uude andmebaasi importida Valuutasid ja Valuutakursse enne Arvete importimist.

Kui kasutad valikut Eksporditud arved ei muuda ladu, ei muudeta laekumata Arvete importimisel uude andmebaasi Artiklite laoseise. Kui see valik ei ole märgitud, muudetakse laoseisud ainult uues andmebaasis juba olemasolevatel Laoartiklitel. Kui laekumata Arvel on kasutatud Artikleid, mida uues baasis ei ole, luuakse need Artiklite registrisse Tavaliste artiklitena null-laoseisuga. Impordi käigus luuakse ka vajalikud Kliendid.