Language:


Sissejuhatus

Ostutellimuste moodulis registreeritakse ja trükitakse välja hankijatele saadetavad ostutellimused. Ostuartiklite jaoks on omaette register, kus saab registreerida kauba ostuhinnad ja kohaletoimetamisajad erinevatelt hankijatelt. See register on seotud Artiklite ja Laosissetulekute registritega.

Siin saad tellida aruandeid juba sisestatud Ostutellimuste kohta, vaadata, milliseid kaupu oleks vaja juurde tellida jne.

Saad lasta koostada korraga hulga Ostutellimusi täitmata Müügitellimuste rahuldamiseks või laos alla lubatud taseme langenud kauba tellimiseks.