Language:


Kulutuste moodul

See moodul võimaldab jälgida firma töötajate poolt tehtud kulutusi. On võimalik pidada arvet eraldi iga töötaja kohta, tellida aruandeid ning käsitleda ettemakse ja tagasimakseid. Kulutuste sisestamine on sarnane Ostuarvete sisestamisega - seda on võimalik teha Artikli tasemel. Kui Sa kasutad ka Projektiarvestuse moodulit, saad Kulutused siduda Projektidega selliste kulutuste registreerimiseks, mille kohta klientidele arved esitatakse ning detailseks Projekti kasulikkuse kalkulatsiooniks.