Language:


Sissejuhatus Pakkumiste moodulisse

Pakkumiste moodulis registreeritakse Klientidele tehtud Pakkumised, millest hiljem koostatakse Tellimused ja Arved. Moodulit saab kasutada ka telefonikontaktide organiseerimiseks: igale Pakkumisele märgitakse kuupäev, millal Kliendiga ühendust võtta, mis võimaldab lihtsalt koostada kõnede nimekirja vastavaks kuupäevaks.

Pakkumiste moodul on täielikult integreeritud Müügitellimuste ja Müügireskontro moodulitega.