Language:


Inventuurivõrdlus

Kui inventuur on läbi viidud, tuleb selle tulemused sisestada Inventuuride registrisse. Tulemused saad kontrollimiseks välja trükkida, kasutades seda aruannet. Aruandest nähtuvad laoerinevused saad korrigeerida Laomahakandmiste, Laosissetulekute või Laoliikumistega Seda saad teha kas käsitsi või kasutades Inventuurivõrdluse hooldusfunktsiooni.

Artikkel
Ctrl-Enter    Artiklite register
Vahemik    Tähestikuline
Sisesta Artiklikood või koodide vahemik, kui soovid aruannet teatud Artiklite kohta.

Näidatakse vaid Laoartiklid (ei näidata Tavalisi, Teenus- ega Struktuurartikleid).

Artikliklass
Ctrl-Enter    Artikliklasside register, Müügireskontro
Vahemik    Tähestikuline
Sisesta Artikliklassi kood, kui soovid aruannet kõigi teatud Klassi kuuluvate Laoartiklite kohta.

Art. klassifikaator
Ctrl-Enter    Artikliklassifikaatorite seadistus, Laomoodul
Võid tellida aruande vaid teatud Klassifikaatorit kandvate Artiklite kohta. Kui jätad välja tühjaks, näidatakse aruandes kõik Artiklid, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse vaid määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni kandvad Artiklid. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse kõik Artiklid, mis kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei kaasata aruandesse vaid neid Artikleid, mis kannavad seda Klassifikaatorit.

Näiteks:
1,2
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2 (k.a. Artikleid Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).

1+2
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoriga 1 või 2.

!2
Aruandes näed kõiki Artikleid v.a. Artikleid Klassifikaatoriga 2.

1,!2
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Artikleid Klassifikaatoriga 2 (st ei näe Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.

!1,!2
Aruandes näed kõiki Artikleid, v.a. Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja/või 2. Jällegi pane tähele koma.

!(1,2)
Aruandes näed kõiki Artikleid, v.a. Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2 (st ei näe Artikleid Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).

!1+2
Aruandes näed Artikleid ilma Klassifikaatorita 1 ja Artikleid Klassifikaatoriga 2 (st näed Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2).

(1,2)+(3,4)
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2 ja Artikleid Klassifikaatoritega 3 ja 4.
Klassifikaatori tüüp
Ctrl-Enter    Klassifikaatorite tüüpide seadistus, Kliendihalduse moodul
Sisesta Klassifikaatori tüüp, kui soovid aruandes näha antud tüüpi Klassifikaatoreid kandvaid Artikleid. Kui jätad välja tühjaks, kaasatakse kõik Artiklid, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud tüüpi, kaasatakse aruandesse ükskõik millist valitud tüüpi Klassifikaatorit kandvad Artiklid.

Ladu
Ctrl-Enter    Ladude seadistus, Laomoodul
Kui soovid aruannet teatud Lao kohta, sisesta Lao kood.

Kui Laoseadistustes on määratud Põhiladu, muudavad Laosissetulekud, Lähetused ja teised laotoimingud, millel pole Ladu näidatud, Põhiladu. Näiteks kui Põhilaoks on Ladu 1, muudavad kõik määramata Laoga laotoimingud Ladu 1. Kui määrad siin Lao 1, kaasatakse väärtuste arvutamisse antud aruande jaoks nii laotoimingud, millel on Ladu määramata, kui ka toimingud Laoga 1.

Kuupäev
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Aruandes võrreldakse siin määratud kuupäeva laoseise kogustega sama päeva Inventuuri kaardilt või kaartidelt.

Kui see väli on tühi, esitatakse hetkeseisu aruanne. Kui sisestad kuupäeva, mille kohta Inventuuri kaarti ei leidu, esitatakse aruanne esimese sellele kuupäevale järgnenud Inventuuri kuupäevaga. Kui määratud kuupäevast hilisema kuupäeva kohta Inventuuri kaarti ei ole, eeldatakse, et tegelikud laokogused on null.

Kui määrad kuupäeva, mille kohta on mitu Inventuuri kaarti ning sama Artikkel figureerib mitmel kaardil, liidetakse nendel toodud tegelikud kogused kokku.

Ära määra tulevast kuupäeva.

Näita kogust 2
Märgi see valik, kui soovid, et laokogused esitataks erinevates ühikutes. See valik toimib ainult Artiklite puhul, millel on määratus Ühik 2 ja Ühiku koefitsient.

Näita hinda
Märgi see valik, kui soovid, et aruandes näidataks Ostuhinnad (Artiklikaardi Kulude kaardilt. Näidatakse nii ühiku Ostuhind kui Ostuhind kokku (ühiku Ostuhind korrutatud laokogusega).

Vali
Nende valikutega määra, kuidas arvutatakse laoseisude vead.
Standard
Artikli tegelik laokogus leitakse Inventuuri kaardilt (alustades otsimist ülal määratud kuupäevast alates edasi). Kui Artiklit ühelgi Inventuuril ei ole, eeldatakse, et antud Artiklit laos ei ole, ja kui arvestuslik laokogus on suurem kui null, näed aruandes, et kogu koguse mahakandmiseks tuleks koostada Laomahakandmine.

Märgi see valik, kui Inventuur sisaldab kõiki Laoartikleid (viid läbi täieliku inventuuri).

Kui art. puudub viimasel inventuurilehel, eelda laoseisuks 0
Artikli tegelik laokogus leitakse Inventuuri kaardilt (alustades otsimist ülal määratud kuupäevast alates edasi). Kui Artiklit ühelgi Inventuuril ei ole, eeldatakse, et antud Artikli tegelik ja arvestuslik laokogus on mõlemad null. Aruandes näidatakse, et laoseisud on õiged.

Kasuta seda valikut, kui inventuur pole lõpule viidud ning seepärast ei soovi Sa näha veel inventeerimata Artiklite laoseisu vigu.

Kui art. puudub viimasel inventuurilehel, jäta artikkel vahele
See valik sarnaneb eelnevalt kirjeldatud valikule. Kui eelmise valikuga esitatakse aruandes ka eeldatavate nullkogustega Artiklid, siis selle valikuga jäetakse sellised Artiklid aruandest välja.
Illustreerimaks kuidas tegelikke koguseid Inventuurivõrdluse aruandes arvutatakse, on kinnitatud järgmised Inventuuri kaardid:

ArtikkelInventuurInventuurInventuurInventuur
Kuupäev 1/1Kuupäev 8/1Kuupäev 15/1Kuupäev 22/1
101011234
1010212
10103
101041234
101041234

Tegelikud laokogused Inventuurivõrdluse aruandes sõltuvad määramisaknas sisestatud kuupäevast. Inventuurivõrdluse hooldusfunktsioon kasutab samu koguseid. Kui selleks kuupäevaks on 1/1, esitatakse järgmine aruanne:

Artikkel Laos (tegelik) Kommentaar
101011 Inventuuri kaardilt kuupäevaga 1/1
101021 Inventuuri kaardilt kuupäevaga 15/1 (esimene aruande kuupäevale järgnenud Inventuur)
101030 Artikkel ei esine ühelgi Inventuuri kaardil
101042 Kahelt Inventuuri kaardilt kuupäevaga 1/1 kokku

Kui määramisaknas on kuupäevaks 16/1, esitatakse järgmine aruanne:

ArtikkelLaos (tegelik)Kommentaar
101014 Inventuuri kaardilt kuupäevaga 22/1
101022 Inventuuri kaardilt kuupäevaga 22/1
101030 Artikkel ei esine ühelgi Inventuuri kaardil
101048 Kahelt Inventuuri kaardilt kuupäevaga 22/1 kokku