Language:


Periodiseerimine

Tavaliselt konteeritakse Finantskandel iga arverea Summa vastavale Müügikontole. See ei tarvitse aga sobida, kui Arve esitatakse teenuse või lepingu eest, mis kestab pikema perioodi. Sellisel juhul võiks summa Müügikontole kanda järk-järgult kogu teenuse osutamise või lepingu perioodi jooksul.

Näiteks väljastad Sa Arve teeninduslepingu eest, mis kehtib ühe aasta ja maksab 120. Võimalik, et Sa ei soovi oma Müügikontot kohe 120 ulatuses krediteerida, vaid soovid seda teha aasta jooksul (lepinguperioodi jooksul) 10 ulatuses iga kuu, eriti kui lepinguperiood ulatub järgmisse arvestusaastasse.

Finantsmooduli seadistust Periodiseerimise mudelid kasutatakse selliste valemite kirjeldamiseks, mille alusel Arve summad järk-järgult Müügikonto kreeditisse kantakse. Antud näites kasutame valemit 12 igakuise kande jaoks, igaüks 8.33% (st 1/12 kogusummast):

Sisesta Arve ning määra B osal sobiv Periodiseerimise mudel:

Kui Arve on kinnitatud ja salvestatud, ei kanta arverea summat (st käibemaksuta summat) Müügikontole nagu tavaliselt. See kantakse Eelkonteerimiskontole, mis määratakse seadistuses Periodiseerimise mudelid. Kandeid KM ja Müügivõlgade kontole see ei puuduta:

Samuti koostatakse uus kaart Simulatsioonide registrisse. Sellel kandel näed kahtteist tasakaalus deebet- ja kreeditkonteeringut, millega debiteeritakse Eelkonteerimiskontot ja krediteeritakse Müügikontot:

Kord kuus võib kasutada Finantsmooduli hooldusfunktsiooni Koosta perioodilised kanded, millega koostatakse Kanne igast Simulatsioonil olevast deebet- ja kreeditkonteeringu paarist. Kannete kuupäevaks võetakse vastava simulatsioonirea Kande kuupäev. See võimaldab kanda summa järk-järgult Eelkonteerimiskontolt Müügikontole.

Koostatud Simulatsioonid ja Kanded on lisatud Arvele manustena. Nende vaatamiseks klõpsa kirjaklambril ning tee avanevas nimekirjas soovitud kaardil hiirega topeltklõps:

Kui Simulatsiooni igast konteeringupaarist on Kanne koostatud, ei ole nende konteeringute Hetkeseis (Simulatsiooni B osal) enam Aktiivne, vaid Üle kantud. See hoiab ära võimaluse, et konteeringust veelkord Kanne koostataks, kui sama hooldusfunktsiooni kasutatakse.